Blowerdoortest: luchtdichtheidsmeting

U kan bij A.B.A.D. nv terecht voor een luchtdichtheidsmeting.  Dat is een test waarbij uw woning of ander gebouw onder druk geplaatst wordt (overdruk en onderdruk), terwijl gemeten wordt hoeveel lucht er ontsnapt of infiltreert langs de kieren in uw woning.  Er kan een A-proef of een B-proef uitgevoerd worden.

Wanneer een A-proef ? Na de bouw van een nieuwbouw project kan u een test laten doen als de luchtdichting geplaatst is.  Er kunnen nog lekken opgespoord worden en/of aanpassingen gedaan worden indien nodig.  Het resultaat van een A-proef kan worden gebruikt in de EPB-berekening, met een positief effect op het E-peil.

Wanneer een B-proef ? Een B-proef kan altijd worden uitgevoerd.  Deze test is steeds bedoeld om een idee te krijgen van de luchtdichteid van uw woning of project.   Ofwel nog tijdens de bouw van uw project, ofwel bij uw bestaande woning (bijvoorbeeld om te zien hoe het met de luchtlekken gesteld is, waar de grootste warmteverliezen zitten, ...).

 

 

Meer informatie kan u terugvinden op volgende websites:

www.bcca.be

www.ikbouwluchtdicht.be