Gaat u bouwen of verbouwen?

Dan moet uw project wettelijk gezien voldoen aan bepaalde EPB-eisen.  EPB staat voor 'EnergiePrestatie en Binnenklimaat'.

A.B.A.D. nv is erkend EPB-verslaggever.  Wij doen zowel residentiële projecten (woningen, appartementen, ...) als niet-residentiële projecten (kantoren, werkplaatsen, ...).

 

 

IN DE ONTWERPFASE maken we een voorontwerp.  Op basis van het plan van de architect wordt er, na overleg, een voorstel gedaan voor alles wat nodig is om de gestelde eisen te halen.  Alle gegevens worden weergegeven in een startverklaring : van vereiste muur- en dakisolatie, over verwarmings- en ventilatiesysteem, tot hernieuwbare energie.  Deze startverklaring moet minstens 8 dagen voor de start van de werken ingediend zijn bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

 

IN DE UITVOERINGSFASE vindt er minstens 1 werfbezoek plaats.  Als EPB-verslaggever verdwijnen we dan even naar de achtergrond.  U als bouwheer zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk documentatie over de gebruikte materialen en/of technieken bij de verslaggever terechtkomen.

 

NA VOLTOOIING VAN DE WERKEN wordt samen met u als bouwheer besproken wat er uiteindelijk uitgevoerd is op de werf.  Hiervoor is van alle geplaatste materialen en technieken 'bewijsmateriaal' verplicht.  Na het verzamelen van alle gegevens kan de EPB eindaangifte opgesteld worden.  Die moet ten laatste 6 maanden na ingebruikname van het gebouw ingediend zijn bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).  Hieruit volgt ook het energieprestatiecertificaat (EPC) dat 10 jaar geldig is, voor het geval u de wooneenheid wil verhuren of verkopen.

 

 

 

Meer informatie kan u terugvinden op volgende website :

www.energiesparen.be