Gaat u bouwen of verbouwen?

Als er minstens 2 aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens aan het werk zijn op uw werf, dan bent u bij wet verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen.  Dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de uitvoering.

Wat doet een veiligheidscoördinator?  Tijdens het ontwerp wordt het veiligheids- & gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier opgestart.  Tijdens de uitvoering wordt er op de werf gecontroleerd of de voorschriften worden nageleefd.  Na de werken is het postinterventiedossier als het ware de identiteitskaart van uw bouwwerk.

A.B.A.D. nv is erkend als veiligheidscoördinator niveau A, dit wil zeggen voor kleine en grote werven. 

 

 

 

Meer informatie kan u terugvinden op volgende website :

www.vlaanderen.be