Gaat u bouwen of verbouwen?

Dan moet uw project wettelijk gezien voldoen aan bepaalde ventilatie-eisen.  U kan bij A.B.A.D. nv terecht voor uw ventilatieverslaggeving.  We zijn erkend bij het BCCA.

IN DE ONTWERPFASE maken we een ventilatievoorontwerp.  Het ventilatiesysteem wordt gekozen zodat er rekening mee gehouden kan worden bij de bouwwerken (inplanting van luchtkanalen, roosters, ventilatoren, ...).  De opmaak van dit voorontwerp is noodzakelijk om tijdig de epb startverklaring te kunnen indienen. 

NA DE UITVOERINGSFASE wordt een ventilatieprestatieverslag opgesteld.  Hierin worden de gemeten debieten opgenomen, deze moeten aantonen dat de geplaatste installatie voldoet aan de wettelijke vereisten.  Het prestatieverslag is noodzakelijk om tijdig de epb eindaangifte te kunnen indienen.

 

 

BCCA erkenning ventilatie

 

 

 

 

Meer informatie kan u terugvinden op volgende websites:

www.energiesparen.be/ventilatie

www.ikventileerverstandig.be